RR-1. 2 otaqlı mənzillər / 2-х комнатные квартиры


67,59 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
56.776
(təmirsiz)
71.645
(təmirli) 
63.535

78.404
 
6.353
7.840
12.707
15.681
19.060
23.521
24.062
31.362
31.767
39.202
Срок кредита
756
933
672
 829
588
 725
504
622
420
518
10 il / лет
552
681
490
605
429
530
368
454
307
378
20 il / лет

67,72 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
56.885
 (təmirsiz)
71.783
(təmirli) 
63.657

78.555
 
6.366
7.856
12.731
15.711
19.097
23.567
25.463
31.422 
31.828
39.278
Срок кредита
757
934
673
830 
589
727 
505
623 
421
519
10 il / лет
553
682 
491
606 
430
531 
369
455
307
379
20 il / лет
 
 _________________________________________________________________________________

  67,14 kv.m 
Qalıb: 1 mənzil - 3-cü mərətəbədə (təmirli),
4 mənzil -7,8,9,10-cu mərtəbələrdə təmirsiz.
 Имеется: 1 квартира - на 3 этаже (с ремонтом),
4 квартиры - на 7,8,9,10 этажах (под маяк)
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
56.398
(təmirsiz)
71.168
 (təmirli)
63.112

77.882  
6.311
7.788
12.622
15.576
18.933
23.365
25.245
31.153
31.556
38.941
Срок кредита
751
926
667
823
584
720
500
618
417
515
10 il / лет
548
676
487
601
426
526
365
451
305
376
20 il / лет


 67,38 kv.m 
 Qalıb: 1 mənzil - 7-ci mərtəbədə (təmirsiz)
Имеется: 1 квартира - на 7 этаже (под маяк)
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
56.599
(təmirsiz)
71.423
(təmirli)
63.337

78.161
 
6.334
7.816
12.668
15.632
19.001
23.448
25.335
31.264
31.669
39.080
Срок кредита
753
930
670
826
586
723 
502
620 
419
516
10 il / лет
550
679 
489
603 
428
528 
367
453 
306
377
20 il / лет


68,47 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
57.515
(təmirsiz)
72.578
(təmirli)
64.362

79.425

6.436
7.943
12.872
15.885 
19.309
23.828
25.745
31.770 
32.181
39.713 
Срок кредита
765
 945
680
840
595
735 
510
630
425
525 
10 il / лет
559
690 
497
613
435
537
373
460 
311
383 
20 il / лет

_________________________________________________________________________________

70,86 kv.m 
Qalıb: 2 mənzil - 9,10-cu mərtəbələrdə (təmirsiz)
Имеется:
2 квартиры - на 9,10 этажах(под маяк)
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
59.522
 (təmirsiz)
75.112
(təmirli)
66.608

82.198

6.601
8.220 
13.322
16.440
19.983
24.659 
26.643
32.879 
33.304
41.099
Срок кредита
 792
 978 
704
869
616
760
528
652
440
543
10 il / лет
 579 
714
514
635
450
555 
386
476
321
397
20 il / лет

________________________________________________________________________________
73,42 kv.m 
Satılıblar / Проданы 
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%
61.673
 (təmirsiz)
77.825 (təmirli) 
69.015

85.167

6.901
8.517
13.803
17.033
20.704
25.550
26.606
34.067
34.507
42.584
Срок кредита
821
1.013 
730
900
638
788
547
675
456
563
10 il / лет
599
740
533
658
466
575
400
493
333
411
20 il / лет

________________________________________________________________________________

(+99455) 773-15-59 (WhatsApp)