RR-1. 2 otaqlı mənzillər / 2-х комнатные квартиры


67,59 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет

67,72 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет
 
 _________________________________________________________________________________

  67,14 kv.m 
Qalıb: 1 mənzil - 3-cü mərətəbədə (təmirli),
4 mənzil -7,8,9,10-cu mərtəbələrdə təmirsiz.
 Имеется: 1 квартира - на 3 этаже (с ремонтом),
4 квартиры - на 7,8,9,10 этажах (под маяк)
 
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nd
Kreditə
çıxarma
10%
20%
30%
40%
50%
59.754
(təmirsiz) 

75.196
 (təmirli)
66.467


81.240
  
6.647
8.125
13.294
16.250
19.941
24.375
26.558
32.500
33.233
33.234
Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет


 67,38 kv.m 
 Qalıb: 1 mənzil - 7-ci mərtəbədə (təmirsiz)
Имеется: 1 квартира - на 7 этаже (под маяк)
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kreditə
çıxarma
10%
20%
30%
40%
50%
59.968
(təmirsiz)
74.791
(təmirli)
66.706

81.530
 
6.670
8.155
13.340
16.210
20.010
24.465
26.680
36.620
33.35340.765
Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет


68,47 kv.m 
Satılıblar / Проданы
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет

_________________________________________________________________________________

70,86 kv.m 
Qalıb: 2 mənzil - 9,10-cu mərtəbələrdə (təmirsiz)
Имеется:
2 квартиры - на 9,10 этажах(под маяк)
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kreditə
çıxarma
10%
20%
30%
40%
50%
63.065
 (təmirsiz)
78.655
(təmirli)
70.151

85.740

7.015
8.575
14.030
17.150
21.045
25.725
28.060
34.300
35.075
42.870
Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет

________________________________________________________________________________
73,42 kv.m 
Satılıblar / Проданы 
Qiyməti / Цена
İlkin ödəniş / Первый взнос
Kredit müddəti
Nəqd
Kredit
10%
20%
30%
40%
50%Срок кредита

10 il / лет

20 il / лет

________________________________________________________________________________

(+99455) 773-15-59 (WhatsApp)