BR-2. 3 otaqlı mənzillər / 3-х комнатные квартиры

__________________________________________________________________________
________________________________________
BINA 1B
2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
128,44kv.m
Satılıblar / Проданы  ____________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах
 

 129,85kv.m
1 mənzil - 7 mərtəbədə;
1 квартира - на 7 этаже ______________________________________

8-13 mərtəbələrdə / на 8-13 этажах
130,72kv.m
Bu mənzillərin hamısı satılıb
Эти квартиры все проданы


=====================================================================
  
 ____________________________________
BINA 1A
2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
146,09kv.m

Qalıb: 1 mənzil, 2-ci mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 2 этаж.____________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах
146,24kv.m

Bu mənzillər satılıb 
 Эти квартиры проданы


________________________________________
8-13 mərtəbələrdə / на 8-13 этажах
146,76kv.m
 Qalıb: 4 mənzil, 10,11,12,13-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 4 квартиры, 10,11,12,13 этажи._________________________________________________________________________