BR-2. 1 otaqlı mənzillər / 1 комнатные квартиры

Sahələri: 57,52kv.m-dən 69,02kv.m kimi.
Qiymətləri (nəğd): 60.396azn-dən, 72.471azn kimi 
_________________________________________________________________________

BINA 1
 2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
 46,01kv.m
Bu mənzillər hamısı satılıb / Эти квартиры все проданы
  _______________________________________________
4-7-ci mərtəbələrdə / на 4-7 этажах 
 47,06kv.m
Bu mənzillər hamısı satılıb / Эти квартиры все проданы
____________________________________________
8-13-cü mərtəbələrdə / на 8-13 этажах
47,82kv.m
Bu mənzildən 11-ci mərtəbədə sahibi tərəfindən nəğd satılır 54.000azn / Имеется на 11 этаже и прдается владельцем за 54.000 манат
=====================================================================

 BINA 1
 2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
 54,94kv.m
Bu mənzillərin hamısı satılıb / Эти квартиры все проданы
___________________________________________
4-7-ci mərtəbələrdə / на 4-7 этажах
56,20kv.m
Bu mənzilərin hamısı satılıb / Эти квартиры все проданы
 _________________________________
8-13-cü mərtəbələrdə / на 8-13 этажах
57,52kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 13-cü mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, на 13 этаже
====================================================================

BINA 1A
 2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
59,57kv.m
Bu mənzildən qalmayıb / Эти квартиры проданы
___________________________________________
4-7-ci mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

  60,47kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 6-ci mərtəbələrdə;
Осталось: 1 квартира, на 6 этаже.

 ____________________________________________________
8-13-cü mərtəbələrdə / на 8-13 этажах

 
61,39kv.m
Qalıb: 3 mənzil, 8,11,13-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 3 квартиры, 8,11,13 этажах

=====================================================================
BINA 1B
 2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
61,40kv.m
Satılıblar / Проданы

____________________________________________
4-7-ci mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

61,58kv.m 
Qalıb: 1 mənzil, mərtəbə 9
Имеется: 1 квартира, этаж 9

 ____________________________________________________
 8-13-cü mərtəbələrdə / на 8-13 этажах


 62,06kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 13-cü mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 13 этаж.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________
2-3 mərtəbələr / 2-3 этажи
67,44kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 3-cü mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 3 этаж. 
________________________________________________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

 68,06kv.m
Mənzillər satılıb
Квартиры проданы
_____________________________________________________

8-13 mərtəbələrdə / на 8-13 этажах
69,02kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 13-cü mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 13 этаж.
___________________________________________