BR-2. 2 otaqlı mənzillər / 2-х комнатные квартиры

___________________________________________________________________________
 ________________________________________
BINA 1
 2-13 mərtəbələrdə / на 2-13 этажах

 69,75kv.m
Mənzillər satılıb / Квартиры проданы






























  ===================================================================


 74,57kv.m
 _______________________________
  BINA 1
2-13 mərtəbələrdə / на 2-13 этажах
 Mənzillər satılıb / Квартиры проданы






























 ================================================

_______________________________________
BINA 1
2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах

88,06kv.m
Mənzillər satılıb / квартиры проданы






























_______________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

88,66kv.m
Mənzillər satılıb
Квартиры проданы.






























_____________________________
8-13 mərtəbələrdə / на 8-13этажах

 89,38kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 12-ci mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 12 этаже.






























============================================
  
_______________________________________
BINA 1A
2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах

95,90kv.m
Qalıb: 1 mənzil, 2-ci mərtəbədə;
Осталось: 1 квартира, 2 этаж.






























_________________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

96,48kv.m
Qalıb: 3 mənzil, 5,6,7-ci mərtəbələrdə;
Осталось: 3 квартиры, 5,6,7 этажи.






























______________________________
8-13 mərtəbələrdə / на 8-13 этажах

97,32kv.m
Qalıb: 6 mənzil, 8,9,10,11,12,13-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 6 квартир, 8,9,10,11,12,13 этажи.






























================================================

 ______________________________
BINA 1A
2-13 mərtəbələrdə / на 2-13 этажах

100,31kv.m
Qalıb: 4 mənzil, 2,11,12,13-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 4 квартиры, 2,11,12,13 этажи.






























  =============================================

   ____________________________
 BINA 1B
2-3 mərtəbələrdə / на 2-3 этажах
 
98,64kv.m
Qalıb: 2 mənzil, 2,3-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 2 квартиры, 2,3 этажи.






























  __________________________________________
4-7 mərtəbələrdə / на 4-7 этажах

 99,75kv.m
Qalıb: 2 mənzil, 5,7-ci mərtəbələrdə;
Осталось: 2 квартиры, 5,7 этажи.






























___________________________
8-13 mərtəbələrdə / на 8-13 этажах

 100,38kv.m
Qalıb: 5 mənzil, 8,9,10,11,13-cü mərtəbələrdə;
Осталось: 5 квартир, 8,9,10,11,13 этажи.































________________________________________________________________________